Bosbaden is een antwoord op... 

Dit is het huidige resultaat van een onderzoeksproject om de promotie van bosbaden te bevorderen. 

Vaak klinkt bosbaden nogal zweverig, maar al sinds de jaren '80 wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Deze pagina is de startpagina van een database van bewijs (vooral academisch onderzoek, resultaten van surveys, anekdotes over ervaringen in eigen land). Deze pagina kwam tot stand door de inputs van Wendy Wuyts (een Vlaamse doctoraatstudent milieuwetenschappen verbonden aan een Japanse topuniversiteit) en Lynne Falick, een bezigheidstherapeut (occupational therapist) uit Denver, Colorado, met specialisatie in kinderen. 

Waarom rangschikken we de uitleg per 'vraag'? 
Elke vraag/uitdaging/probleem behoort tot een bepaalde doelgroep. Later gaan we promotiepakketten maken voor elke doelgroep. Eerst moeten we begrijpen welke vragen met bosbaden kunnen opgelost worden. 

In 'occupational therapy' vragen we ons af welke activiteiten zinvol zijn voor individuen, groepen of gemeenschappen. Welke interventie werkt om mensen hun zinvolle activiteiten (zoals slapen) te behouden, of te verbeteren. Een kapstok waarmee we ook werken komt van de Amerikaanse associatie en van dit wetenschappelijk artikel:

American Occupational Therapy Association. (2014). Occupational therapy practice framework: Domain and process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68(Suppl. 1), S1–S48. http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2014.682006 

Enkele kritische vragen die zelfs experten (nog niet helemaal) kunnen beantwoorden: 

  1. Is bosbaden de bestudeerde praktijk? Of een andere praktijk in de natuur? 

  2. Was het onderzoek naar doe-het-zelf-bos-therapie of begeleide bostherapie? Wat heeft het meest effect? 

  3. Wat is de achtergrond (educatie) van de gidsen? (ANFT, ForestMind, FTI, autodidactisch...) Wat is hun aanpak? Wat is hun culturele achtergrond?  En wat is het effect daarvan op de ervaring? 

  4. Hoeveel heeft het bos bijgedragen, hoeveel heeft de facilitator/begeleider bijgedragen en hoeveel hebben de andere mensen bijgedragen aan de 'verbetering' of het aanpakken van deze problemen? 

>> Er is nog te weinig onderzoek gedaan om te kunnen zeggen welke aanpak welk probleem beter oplost.

Van probleem naar oplossing

Probleem 1: Eenzaamheid
Noodzaak: verminderen van de eenzaamheid
Oplossing: Verhoging van de sociale participatie (aansluiting)

Probleem 2: Te veel stress
Noodzaak: stress verminderen om burn-out te voorkomen
Oplossing:  de mogelijkheid aanbieden om te genieten van de vrije tijd

Probleem 3: Burnout is gebeurd
Noodzaak: herstellen van een burn-out 
Oplossing: Biedt mogelijkheden om te spelen (net zo belangrijk voor volwassenen als voor kinderen)

Probleem 4: Verminderde immuniteit
Noodzaak: onze immuniteit verbeteren zodat we beter uitgerust zijn tegen virale infecties, zoals covid19
Oplossing:  De lichaamsfuncties verbeteren (fysieke gezondheid en welzijn)

Probleem 5: Lijden aan een chronische ziekte
Noodzaak: ondersteuning van genezing van chronische ziekten (bv. zicht op groen helpt genezing) 
Oplossing: Verbetert Lichaamsfuncties & Lichaamsstructuren (fysieke gezondheid en welzijn)

Probleem 6: zich geïsoleerd voelen, gediscrimineerd worden  
Noodzaak: deel voelen van een gemeenschap, verbonden voelen
Oplossing: Verhoogt de sociale participatie binnen de culturele context (verbinding en acceptatie)

Probleem 7: gebrek aan focus, aandacht
Noodzaak: beter aandachtsmanagement? 
Oplossing: Temporele context (deelname aan doelgerichte en zinvolle activiteiten/betrokkenheid bij gewenste levenssituaties)

Probleem 8: gebrek aan creativiteit
Noodzaak: inspiratie
Oplossing: Aanbieden van een bron voor het verkennen van waarden, overtuigingen en spiritualiteit.

Probleem 9: depressie
Noodzaak: depressie verminderen
Oplossingen: de lichaamsfuncties verbeteren (geestelijke gezondheid en welzijn)

Probleem 10: Drugsverslaving
Noodzaak: Rehab
Oplossing:  lichaamsfuncties verbeteren en de bron voor het verkennen van waarden, overtuigingen en spiritualiteit. (geestelijke gezondheid en welzijn)

Probleem 11: angst voor de natuur
Noodzaak: herwaardering / heroverweging van de relatie natuur (>> meer zorg voor bossen)
Oplossing: Introductie tot de Fysieke omgeving

Probleem 12: gebrek aan verbinding met jezelf
Noodzaak: verbinding met jezelf
Oplossing: Persoonlijke context

Probleem 13: Gebrek aan slaap 
Noodzaak: beter slaapbeheer
Oplossing: Rust/Slaap

Dit is een hele waslijst. De lijst is ook nog niet eens compleet. Je ziet dus dat bosbaden een antwoord kan bieden aan veel problemen. Het vraagt wat tijd van je, want dokters in Japan raden het aan om twee uur per week te doen, maar je investeert wel in jezelf op veel vlakken. 

Praktische noot over deze website:

Later gaan we knoppen toevoegen die naar een meer gedetailleerde pagina kunnen leiden. We doen dit vrijwillig in onze vrije tijd, dus het kan enkele weken tot maanden duren voordat alle knoppen toegevoegd zijn. De lijst is ook nog niet volledig.