top of page

Eigen onderzoek over bosbaden in Vlaanderen

Sinds juni 2020 heeft Wendy een google form (in Engels en Nederlands) geschreven om meer informatie te verzamelen over de sociale praktijk van bosbaden in Vlaanderen. Sinds enige tijd is ze ook geïnteresseerd in bostherapie als sociale praktijk. Ze wil graag begrijpen waarom mensen in België zich bezighouden met bosbaden, als gids, deelnemer of partner, om zo te leren hoe nog meer mensen in deze praktijk kunnen worden gerekruteerd. Eind 2021 wil ze dit verwerken in een academisch artikel en enkele teksten voor de nieuwsbrief en/of website. 

Ze nodigt gidsen (of gidsen in opleiding) uit om een klein uur tijd te maken om deze google form in te vullen. 

Nederlands:  deze link

Engels: deze link

Meer informatie kan via de contact form worden opgevraagd.

bottom of page